กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ad

กลุ่มงานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ

บัญชีรายชื่อ ร.ร. ที่สรรหาคณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566

คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

กลุ่มงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ e-MES
2. มาตรฐานการให้บริการการขอหนังสือผ่านสิทธิ/รับรองเงินเดือนการกู้เงินธนาคาร

ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1